Hiển thị tất cả 9 kết quả

-11%
8,200,000 

Mức cân: 1 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-11%
8,000,000 

Mức cân: 1 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-10%
8,700,000 

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-5%
10,500,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5kg

-11%
8,500,000 

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-9%
10,200,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1kg

-4%
12,000,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1kg

-10%
9,000,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-15%
8,500,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2kg