Hiển thị tất cả 21 kết quả

-31%
5,200,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-33%
5,200,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-28%
4,900,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-28%
4,900,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-6%
4,700,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-6%
4,700,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-6%
4,700,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-18%
1,650,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: ACS-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-12%
2,600,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2g

-12%
2,600,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-9%
7,500,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Citizens (USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-35%
3,900,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: METLER- USA

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-24%
5,200,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-13%
2,600,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-12%
2,600,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-20%
2,800,000 

Mức cân: 1,5kg/3kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g/1g

-35%
3,900,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: USA

BH: 18 tháng

Sai số: 2g

-20%
2,800,000 

Mức cân: 15kg/30kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g/10g

-20%
2,800,000 

Mức cân: 3kg/7,5kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g/2g

-20%
2,800,000 

Mức cân: 7,5kg/15kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 2g/5g

-24%
1,750,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g