CÂN ĐIỆN TỬ ĐẾM SỐ LƯỢNGXEM TẤT CẢ

-40%
2,100,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-38%
2,100,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.5g

-17%
2,000,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-17%
2,000,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-29%
2,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-9%
3,200,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-40%
2,100,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

CÂN BÀN DẠNG GHẾXEM TẤT CẢ

-11%
3,100,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 tháng

Sai số: 10g

-23%
4,650,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: DiGI 28SS - Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-24%
3,400,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-24%
3,400,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-16%
3,200,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-13%
5,200,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: CITIZENS USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 100g

-6%
4,700,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-31%
3,100,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

CÂN BÀN ĐIỆN TỬXEM TẤT CẢ

-7%
4,200,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: DIGI

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-18%
6,200,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 100g

-14%
5,850,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-13%
5,200,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua-Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-22%
4,290,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-13%
4,500,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 100g

-24%
2,900,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-25%
4,500,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 2 Năm

Sai số: 10g

CÂN KỸ THUẬTXEM TẤT CẢ

-27%
3,800,000 

Mức cân: 3200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-17%
5,200,000 

Mức cân: 220g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

-16%
3,800,000 

Mức cân: 2200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%
2,950,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-26%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Kỹ Thuật 600g/0.01g Giá Rẻ

2,600,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-31%
2,250,000 

Mức cân: 3000g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-12%
2,650,000 

Mức cân: 620g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

CÂN MÓC TREOXEM TẤT CẢ

-44%
450,000 

Mức cân:

Hãng:

BH: 18 tháng

Sai số:

-5%
7,200,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-2%
20,000,000 

Mức cân: 15 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2Kg

-6%
8,500,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg

-5%
7,200,000 

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-3%
10,200,000 

Mức cân: 10 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 2Kg

-18%
7,000,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-15%
7,200,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: OCS Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1Kg

CÂN NGÀNH VÀNGXEM TẤT CẢ

-15%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Vmc-Fhb 600g/0.01g

2,550,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-15%
5,500,000 

Mức cân: 320g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

-27%
3,800,000 

Mức cân: 3200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-17%
5,200,000 

Mức cân: 220g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

-16%
3,800,000 

Mức cân: 2200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%
2,950,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-26%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Kỹ Thuật 600g/0.01g Giá Rẻ

2,600,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-26%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Vb302b 300g/0.01g

2,600,000 

Mức cân: 300g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

CÂN NGÀNH YẾNXEM TẤT CẢ

-16%
2,100,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-29%
3,200,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-29%
3,200,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-33%
3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-33%
3,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-15%
850,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Shinko

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-18%
700,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-25%
2,100,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

CÂN NHÀ BẾPXEM TẤT CẢ

-18%
700,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-12%
1,450,000 

Mức cân: 5kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-21%
950,000 

Mức cân: 2kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-12%
1,450,000 

Mức cân: 2kg

Hãng: Tanita Japan

BH: 12 Tháng

Sai số: 2g

-13%
700,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12 Tháng

Sai số: 1g

-14%
690,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

-6%
850,000 

Mức cân: 3Kg

Hãng: SINKO

BH: 12 Tháng

Sai số: 0.1g

-6%
800,000 

Mức cân: 1kg

Hãng: Vibra Shinko

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,1g

CÂN SÀN ĐIỆN TỬXEM TẤT CẢ

-4%
12,000,000 

Mức cân: 5 Tấn

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 1kg

-5%
10,500,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Digi Japan

BH: 24 Tháng

Sai số: 0,5kg

-15%
8,500,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2kg

-9%
10,200,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1kg

-10%
9,000,000 

Mức cân: 3 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-11%
8,500,000 

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-10%
8,700,000 

Mức cân: 2 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

-11%
8,000,000 

Mức cân: 1 Tấn

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5kg

CÂN THÔNG DỤNGXEM TẤT CẢ

-16%
2,100,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-29%
3,200,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-29%
3,200,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-18%
4,950,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: OHAUS- USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.1g

-33%
3,000,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.1g

-33%
3,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 1g

-33%
3,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-25%
2,100,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

CÂN THUỶ SẢNXEM TẤT CẢ

-18%
1,650,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: ACS-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-20%
2,800,000 

Mức cân: 7,5kg/15kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 2g/5g

-20%
2,800,000 

Mức cân: 3kg/7,5kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g/2g

-20%
2,800,000 

Mức cân: 15kg/30kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g/10g

-20%
2,800,000 

Mức cân: 1,5kg/3kg

Hãng: Weibo Weighing

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g/1g

-33%
5,200,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-12%
2,600,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Jadever Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-35%
3,900,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: METLER- USA

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

CÂN TÍNH TIỀNXEM TẤT CẢ

-14%
1,200,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: UTE-TAIWAN

BH: 12 tháng

Sai số: 2g

-18%
1,650,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: ACS-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-24%
1,750,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: TAIWAN

BH: 12Tháng

Sai số: 5g

-40%
2,700,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: CAS

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-9%
7,700,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Jadever

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-14%
1,200,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: UTE-Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

-24%
1,750,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-19%
1,450,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: QUA TAIWAN

BH: 12 Tháng

Sai số: 5g

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SUXEM TẤT CẢ

-15%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Vmc-Fhb 600g/0.01g

2,550,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-26%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Kỹ Thuật 600g/0.01g Giá Rẻ

2,600,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-26%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Vb302b 300g/0.01g

2,600,000 

Mức cân: 300g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-13%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Kd-Tbed 600g/0,01g

2,600,000 

Mức cân: 600g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-12%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Kỹ Thuật Kd-Tbed 300g/0,01g

2,250,000 

Mức cân: 300g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Gs 322n 320g/0.01g

2,400,000 

Mức cân: 320g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-18%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Mini Cân Bỏ Túi Fem 200g-0.01g

450,000 

Mức cân: 200g

Hãng: FEM

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g

CÂN SIÊU THỊ IN BILL IN TEM DÁNXEM TẤT CẢ

-15%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Vmc-Fhb 600g/0.01g

2,550,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-26%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Kỹ Thuật 600g/0.01g Giá Rẻ

2,600,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-26%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Vb302b 300g/0.01g

2,600,000 

Mức cân: 300g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-13%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Kd-Tbed 600g/0,01g

2,600,000 

Mức cân: 600g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-12%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Kỹ Thuật Kd-Tbed 300g/0,01g

2,250,000 

Mức cân: 300g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Gs 322n 320g/0.01g

2,400,000 

Mức cân: 320g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-18%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Mini Cân Bỏ Túi Fem 200g-0.01g

450,000 

Mức cân: 200g

Hãng: FEM

BH: 12 Tháng

Sai số: 0,01g

CÂN PHÂN TÍCHXEM TẤT CẢ

-24%

CÂN PHÂN TÍCH

Gs-320a/ 320g

5,200,000 

Mức cân:

Hãng:

BH: 18 Tháng

Sai số:

-18%

CÂN PHÂN TÍCH

Cân Phân Tích Sj Series

16,500,000 

Mức cân:

Hãng:

BH: 18 Tháng

Sai số:

SẢN PHẨM BÁN CHẠYXEM TẤT CẢ

-44%
450,000 

Mức cân:

Hãng:

BH: 18 tháng

Sai số:

-24%

CÂN PHÂN TÍCH

Gs-320a/ 320g

5,200,000 

Mức cân:

Hãng:

BH: 18 Tháng

Sai số:

-16%
2,100,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-15%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Vmc-Fhb 600g/0.01g

2,550,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-15%
5,500,000 

Mức cân: 320g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

-27%
3,800,000 

Mức cân: 3200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-17%
5,200,000 

Mức cân: 220g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

-16%
3,800,000 

Mức cân: 2200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

Đối Tác

TIN TỨC MỚI NHẤT