SẢN PHẨM BÁN CHẠY

-33%
4,500,000  3,000,000 
-24%
5,500,000  4,200,000 
-11%
4,500,000  4,000,000 
-33%
4,500,000  3,000,000 
-24%
3,800,000  2,880,000 
-49%
6,800,000  3,500,000 
-13%
4,500,000  3,900,000 

Cân Tính Tiền – Cân Siêu Thị In Bill – In Tem Dán

-18%
1,200,000  990,000 
-10%

CÂN SIÊU THỊ IN BILL IN TEM DÁN

Cân Siêu Thị – In Hóa Đơn JPT 30kg-5g

5,000,000  4,500,000 
-29%
2,800,000  2,000,000 
-8%
1,200,000  1,100,000 
-43%
3,500,000  2,000,000 
-14%

CÂN TÍNH TIỀN

Cân Tính Tiền Dh 60kg

1,750,000  1,500,000 
-19%
1,800,000  1,450,000 
-26%
2,300,000  1,700,000 
-20%

CÂN SIÊU THỊ IN BILL IN TEM DÁN

Cân Tính Tiền-Chống Nước 30kg-5g-ACS918

2,000,000  1,600,000 
-26%
2,300,000  1,700,000 
-11%
9,500,000  8,500,000