SẢN PHẨM BÁN CHẠY

-26%
2,600,000 
-19%
3,400,000 
-32%
4,650,000 
-28%
4,200,000 
-25%
4,500,000 
-16%
3,200,000 
-14%
6,500,000 

Cân Tính Tiền – Cân Siêu Thị In Bill – In Tem Dán

-14%

CÂN TÍNH TIỀN

Cân Tính Tiền Dh 60kg

1,500,000 
-11%
8,500,000 
-44%
1,950,000 
-8%
1,100,000 
-19%
1,450,000 
-26%
1,700,000 
-10%

CÂN SIÊU THỊ IN BILL IN TEM DÁN

Cân Siêu Thị – In Hóa Đơn JPT 30kg-5g

4,500,000 
-8%
1,100,000 
-30%
1,950,000 
-26%
1,700,000 
-20%

CÂN SIÊU THỊ IN BILL IN TEM DÁN

Cân Tính Tiền-Chống Nước 30kg-5g-ACS918

1,600,000