Hiển thị 1–24 của 34 kết quả

3,800,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: AMCEL-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-31%
3,100,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-23%
4,650,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: DiGI 28SS - Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-19%
3,400,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-6%
4,700,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 36 Tháng

Sai số: 20g

-11%
3,100,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 tháng

Sai số: 10g

-31%
3,100,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-6%
4,700,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-19%
3,400,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-7%
4,650,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: DIGI

BH: 36 Tháng

Sai số: 50g

-29%
3,200,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: YAOHUA

BH: 12Tháng

Sai số: 50g

-29%
3,900,000 

Mức cân: 200KG

Hãng: AMCEL-USA

BH: 2 Năm

Sai số: 50g

-24%
3,400,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-4%
4,600,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: CITIZENS - USA

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-15%
4,650,000 

Mức cân: 300g

Hãng: DIGI

BH: 24Tháng

Sai số: 50g

-24%
3,400,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-19%
3,400,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-7%
5,100,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: DIGI

BH: 24 Tháng

Sai số: 100g

-31%
4,000,000 

Mức cân: 500kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 100g

-33%
3,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: YAOHUA

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g

-23%
4,650,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: DiGI 28SS - Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-12%
4,600,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: DIGI

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-6%
4,700,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: CITIZENS-USA

BH: 24 Tháng

Sai số: 10g

-16%
3,200,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 10g