Hiển thị tất cả 21 kết quả

-8%
3,500,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-33%
20,000,000 

Mức cân: 210g

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

-23%
2,700,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-15%
5,500,000 

Mức cân: 320g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

-15%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Vmc-Fhb 600g/0.01g

2,550,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Gs 322n 320g/0.01g

2,400,000 

Mức cân: 320g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-13%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Kd-Tbed 600g/0,01g

2,600,000 

Mức cân: 600g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-26%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Điện Tử Vb302b 300g/0.01g

2,600,000 

Mức cân: 300g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%
2,950,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-26%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Kỹ Thuật 600g/0.01g Giá Rẻ

2,600,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-29%
2,500,000 

Mức cân: 300g

Hãng: Furi

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-36%
2,900,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-17%
5,200,000 

Mức cân: 220g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

-27%
3,800,000 

Mức cân: 3200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-12%
2,650,000 

Mức cân: 620g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-31%
2,250,000 

Mức cân: 3000g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-12%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Kỹ Thuật Kd-Tbed 300g/0,01g

2,250,000 

Mức cân: 300g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-16%
3,800,000 

Mức cân: 2200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-33%

CÂN NGÀNH VÀNG

Cân Vàng Ds 302 300g/0.01g

3,000,000 

Mức cân: 300g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-29%

CÂN NGÀNH VÀNG

Cân Vàng Ds 602 600g/0.01g

3,200,000 

Mức cân: 600g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g