Showing all 11 results

-18%
1,200,000  990,000 
-29%
2,800,000  2,000,000 
-43%
3,500,000  2,000,000 
-19%
1,800,000  1,450,000 
-17%
1,200,000  1,000,000 
-26%
2,300,000  1,700,000 
-20%
2,000,000  1,600,000 
-11%

CÂN SIÊU THỊ IN BILL IN TEM DÁN

Cân Điện Tử Tính Tiền-In Tem Dán TMA 30kg

9,500,000  8,500,000 
-10%

CÂN SIÊU THỊ IN BILL IN TEM DÁN

Cân Siêu Thị – In Hóa Đơn JPT 30kg-5g

5,000,000  4,500,000 
-26%
2,300,000  1,700,000 
-14%

CÂN TÍNH TIỀN

Cân Tính Tiền Dh 60kg

1,750,000  1,500,000