Hiển thị 1–24 của 220 kết quả

-25%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A12e

1,200,000 

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

-46%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A15e

1,900,000 

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

-11%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị A9

4,000,000 

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số:

-25%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Digi28ss

3,000,000 

Mức cân:

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số:

-38%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Fcd

2,000,000 

Mức cân:

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số:

-20%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị T7e

1,600,000 

Mức cân:

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 12 Tháng

Sai số:

-6%

BỘ CHỈ THỊ - ĐẦU CÂN

Bộ Chỉ Thị Xk3108a

3,000,000 

Mức cân:

Hãng: Citizens(USA)

BH: 18 Tháng

Sai số:

-40%
2,100,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-13%
6,800,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-24%
2,900,000 

Mức cân: 100kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-4%
4,300,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: DIGI

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-22%
4,290,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 20g

-3%
3,900,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 20g

-26%
2,600,000 

Mức cân: 150kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-7%
4,200,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: DIGI

BH: 24 Tháng

Sai số: 20g

-13%
5,200,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua-Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-24%
2,900,000 

Mức cân: 200kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 20g

-17%
4,300,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: DIGI

BH: 24 Tháng

Sai số: 50g

-29%
4,100,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Digi Japan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-14%
5,850,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yahua-Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 50g

-11%
4,000,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 50g

-36%
2,900,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g

-13%
5,200,000 

Mức cân: 300kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 50g