Hiển thị 1–24 của 27 kết quả

-40%
2,100,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-13%
6,800,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Taiwan

BH: 18 tháng

Sai số: 5g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 60kg

Hãng: Yaohua Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-9%
3,200,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 5g

-28%
4,900,000 

Mức cân:

Hãng:

BH:

Sai số:

-20%
2,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: MACUS

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-23%

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG

Cân Đếm Mẫu TPS-H6C – 6kg x 0.1g

3,450,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: TPS- Việt Nam

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.1g

-29%
2,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-38%
2,100,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.5g

-23%
3,450,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: TPS- Việt Nam

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.5g

-17%
2,000,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-23%
3,450,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: TPS- Việt Nam

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.5g

-17%
2,000,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-40%
2,100,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-23%
3,450,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: TPS- Việt Nam

BH: 18 Tháng

Sai số: 0.05g

-17%
2,000,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-40%
2,100,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g

-18%
6,600,000 

Mức cân: 30kg

Hãng: CAS

BH: 18 Tháng

Sai số: 1g

-9%
3,200,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 0.1g

-9%
3,200,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: JADEVER- TAIWAN

BH: 2 Năm

Sai số: 0.2g

-20%
2,000,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Macus

BH: 24 Tháng

Sai số: 0.5g

-13%
4,500,000 

Mức cân: 15kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,5g

-13%
4,500,000 

Mức cân: 3kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-13%
4,500,000 

Mức cân: 6kg

Hãng: Ohaus-Mỹ

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,2g