Hiển thị tất cả 17 kết quả

-11%
3,100,000 

Mức cân: 6000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-30%
2,450,000 

Mức cân: 600g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-17%
2,900,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-29%
3,200,000 

Mức cân: 3000g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-11%
3,100,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-24%
3,400,000 

Mức cân: 6200g

Hãng: Vibra Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-16%
2,950,000 

Mức cân: 1000g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-26%

CÂN ĐIỆN TỬ CÂN MỦ CAO SU

Cân Kỹ Thuật 600g/0.01g Giá Rẻ

2,600,000 

Mức cân: 600g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-29%
2,500,000 

Mức cân: 300g

Hãng: Furi

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-36%
2,900,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: Digi Japan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-17%
5,200,000 

Mức cân: 220g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,001g

-27%
3,800,000 

Mức cân: 3200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-12%
2,650,000 

Mức cân: 620g

Hãng: Vibra Shinko

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-14%
3,000,000 

Mức cân: 1200g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g

-31%
2,250,000 

Mức cân: 3000g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-40%
2,100,000 

Mức cân: 3000g

Hãng: KERDY Taiwan

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,1g

-16%
3,800,000 

Mức cân: 2200g

Hãng: VMC

BH: 18 Tháng

Sai số: 0,01g